รวมโปรแกรม เอกสารต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานในการสอนของครูมากกว่า 10 อย่าง

รวมโปรแกรม เอกสารต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานในการสอนของครูมากกว่า 10 อย่าง

รวมโปรแกรม เอกสารต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานในการสอนของครูมากกว่า 10 อย่าง
รวมโปรแกรม เอกสารต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานในการสอนของครูมากกว่า 10 อย่าง

เอกสารตรวจสอบพัสดุประจำปี + ตัวอย่าง ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1S3va6bwe…

ตัวอย่างเอกสาร ปร.4 – 6 สำหรับปรุงซ่อมแซม ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1yMECIy_Ui0xsbvpxKwD…

รวมเอกสารงานอาหารกลางวันโรงเรียน ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1iWRJwz06G…

โปรแกรมคำนวณเงินอุดหนุนรายหัว ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1aKX8UsKlHykMUCJ…

โปรแกรมใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1MqMPwac…

โปรแกรมคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1zmocQfmremdE3Aw6EL2fm99durJ…

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2567 ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1oc3b7J8ditTkS1ek…

เอกสารสรุปวันลา ส่งมอบงาน ส่งตัว ครูย้าย ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1mvJVzLhWaNXcUR5YGTk1dWssJGC…

เอกสารสอบหาข้อเท็จจริง และจำหน่ายพัสดุ แบบเจาะจง ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1At1OyY…

แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566 ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1bbSP…

แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการตามแผนฯ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1wmxXm0tbUM1snK2FnhSnAqK31d3…

แบบบันทึกคะแนนเก็บ Excel ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1YWD5VChf2GSAkmuJr086itA…

บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในโครงการ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1HKz3Xaixzj6MDe3VjE66dOU1cY…

เอกสารถอนเงินประกันสัญญาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/14RrhuU6DdIAv2VnRceTv9cvAPb4…

เอกสารจัดซื้อหนังสือเรียน 2567 ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1bT84IgRc2bkIwlpcNSoz…

เอกสารมอบทุนนักเรียน ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1sdA9qy3sqcoMWI37EXHvXWfiF8c…

โปรแกรมบริหารโครงการ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1QLK…

แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุนรายหัว ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1aZSKnyTzuMwhOmRVIyZfwcGxkrI…

ขอบคุณที่ : วีระวัฒน์ สุขทองหลาง

Advertisement

spot_img

แจกไฟล์ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไฟล์ *.xls...

แจกไฟล์ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไฟล์ *.xls แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ สันแฟ้มเอกสาร สำหรับใช้ในฝ่ายงานต่างๆ ไฟล์...

แจกไฟล์ สันแฟ้มเอกสาร สำหรับใช้ในฝ่ายงานต่างๆ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกฟรี หน้าปก แบบบันทึกการมาเรียน 6...

แจกฟรี หน้าปก แบบบันทึกการมาเรียน ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง...

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย บ้านสื่อการศึกษา

แจกฟรี แจกตารางคะแนน ตัวชี้วัดตัดเกรด ปพ.5...

แจกฟรี แจกตารางคะแนน ตัวชี้วัดตัดเกรด ปพ.5 ไฟล์ Exce แก้ไขได้ สำหรับคุณครูทุกท่าน ตารางแจกแจงคะแนน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดติดปพ.5

ดาวน์โหลดไฟล์ การบ้านปิดเทอม ป.1-ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์ การบ้านปิดเทอม ป.1-ป.6

แจกไฟล์ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไฟล์ *.xls แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไฟล์ *.xls แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ สันแฟ้มเอกสาร สำหรับใช้ในฝ่ายงานต่างๆ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกไฟล์ สันแฟ้มเอกสาร สำหรับใช้ในฝ่ายงานต่างๆ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกฟรี หน้าปก แบบบันทึกการมาเรียน 6 สี ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกฟรี หน้าปก แบบบันทึกการมาเรียน ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย บ้านสื่อการศึกษา

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย บ้านสื่อการศึกษา

แจกฟรี แจกตารางคะแนน ตัวชี้วัดตัดเกรด ปพ.5 ไฟล์ Exce แก้ไขได้ สำหรับคุณครูทุกท่าน ตารางแจกแจงคะแนน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดติดปพ.5

แจกฟรี แจกตารางคะแนน ตัวชี้วัดตัดเกรด ปพ.5 ไฟล์ Exce แก้ไขได้ สำหรับคุณครูทุกท่าน ตารางแจกแจงคะแนน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดติดปพ.5

ดาวน์โหลดไฟล์ การบ้านปิดเทอม ป.1-ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์ การบ้านปิดเทอม ป.1-ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์ หน้าปกการบ้านปิดเทอม

ดาวน์โหลดไฟล์ หน้าปกการบ้านปิดเทอม

รวมไฟล์ เอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็ก ดาวน์โหลดฟรี

รวมไฟล์ เอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็ก ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม ปพ.5 อัตโนมัติพร้อมปริ้น พัฒนาโดย ครูTee โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม ปพ.5 อัตโนมัติพร้อมปริ้น พัฒนาโดย ครูTee โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ